a) Tamlamadaki "Fîl" sözcüğünü herkesin bildiği, hortumlular takımından karada yaşayan memelilerin en irisi olan hayvanın adı olarak ele alırsak, "Ashab-ı fil" tamlamasının sözcük anlamı "fil arkadaşları"dır.
b) "Fîl" sözcüğünün öz anlamı olan "kıt görüş, feraseti (öngörüşü) zayıf, ahmak, geri zekalı" [ (Lisanü'l Arab, Tacü'l Arus; "fyl" mad.)] anlamını ele alırsak, "ashab-ı fil" tamlamasının anlamı, "ahmaklar, geri zekalılar, duyarsızlar güruhu" demek olur. (Fil, mükemmel hafızası olmasına rağmen, bazı aletleri kullanmasını becerebilmesine rağmen, yetilerinin hakkını vermediğinden Araplar bu hayvanı "Fil" diye isimlendirmiş olmalılar.)
Kur'an'da bu tamlamaya benzer, Ashabunnar (Cehennem Ashabı), Ashabulcahıym (Kızgın ateşin asahabı), Ashabısair, Ashabulcennet (cennetin ashabı), Ashabulyemin, Ashabulmeymene (sağın/uğurun ashabı), Ashabuşşimal, Ashabulmeş'eme (solun/uğursuzluğun), Ashabula'raf (Arafın, yani Kur'an öbeklerinin ashabı), Ashabussebt (İbadet günü/cumartesi ashabı), Ashabumedyen, Ashabulhicr, Ashabulkehf, Ashaburrakım, Ashabıssıratısseviy (Düz yolun ashabı), Ashaburress, Ashabussefine, Ashabulkubur, Ashabuluhdud gibi birtakım tamlamalar vardır.