Kur'an'da bir de, benî-âdem~بنى آدم (Âdemoğulları) ifadeleri vardır. Bu ifade, yedi defa geçer. Burada kastedilen Âdem'in oğlanları değil, Âdem'in soyudur.
Bu ifade, insanları uyarırken, kendilerinin sıradan birisi olmayıp, bilgili, bilinçli, vahiyle muhatap olmuş manevi ciheti olan bir atanın evladı olduklarını, kendilerinin atalarına layık birer kişi olmaları gerektiği ima eder. Yani Bu ifadelerde bir Telmih sanatı gösterilir, ilk peygamber Âdem hatırlatılır. Örnek: Ya Sin/60-62: İsra/70: A'raf/ 26-35.
Âdem, seçilmiş bir paygamber olmasına rağmen hata etti. Hatasını fark etti ve Allah'a istiğfar etti. Allah da onun tevbesini kabul etti. İşte Beniâdem seslenişlerinde bu özellikler, güzellikler hatırlatılır.
Bizi ilgilendiren yönü budur.