ضالّينDalalet – DALLİYN- GADABA UĞRAYANLAR ضلالةDalalet, sözcüğünün öz anlamı "Bir şeyin olması gereken yerden başka yere gitmesi" demektir. Yoldan sapma; ormanda kaybolma vs. gibi. Bu sözcük sosyolojide, hidayetin karşıtı; reşitlik ve doğru yoldan sapma anlamında kullanılır. (Tac ve Lisan) Kur'an incelendiğinde, Bakara/ 108, Maide/12, Ahzab/36, Nisa/136,116, 167, Mümtehıne/1, Ali Imran/90,Hicr/55, 56, İsra/72, Furkan/21- 34, Furkân/21-34. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allah'ın "Dâlliyn" diye niteledikleri, imanı, küfürle değiştirenler, sayısız delile rağmen küfreden, Allah'a ve Elçisi'ne isyan eden Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü kabul etmeyen Allah'a ortak kabul eden küfretmiş; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş ve Allah yolundan alıkoyan kimseler, Allah'a düşman olanları ve kendi düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinen/onları yönetici yapanlar, imanlarının arkasından, küfreden sonra da küfürü; gerçeği örtme işini artıran kimseler, Allah'ın rahmetinden, ümit kesenler, bu dünyada kör olarak yaşayanlar ve Allah'a kavuşmayı ummayanlar'dır. GADABA Uğrayanlar: Netice: Allah'ın gazabına uğrayan kimseler, Bile bile bir mümini öldürenler Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık ve müşrikler Köleliği Hürriyete değişenler Şirk koşanlar İrtidat edip fitne yapanlar Bilgisiz, kanıtsız Allah hakkında tartışanlar Rızık yemede aşırı gidenler Sözlerinden dönenler Allah'ın indirdiği şeyleri; Kur'an'ı bilerek reddedenler Müslümanlara savaş açanlar Savaşta düşmana arkasını dönenlerdir.