"إنذار İnzar" kavramı adakta bulunma, üzerine borç olmayan bir şeyi herhangi bir münasebetle kendi üzerine borç kılma manasına gelen "نذر nezera" kökünden türemiş bir sözcüktür. Sözlük anlamı, bir şeyin sonucundaki tehlikeyi haber verip sakındırmak, dikkati çekmek, korku verip uyanık kılmak demektir. Bu anlamıyla "inzar", sevinç haberi vermek, müjdelemek anlamına gelen "tebşir"in zıddıdır. [ Lisanü'l Arab, "nzr" mad. ]
Dinî açıdan inzar, Allah'ın peygamberleri aracılığı ile kullarını uyarması, onları korkutarak, bilgilendirerek ve bilinçlendirerek çekindirme" demektir bilgilendirme ve kötü sonu bildirerek korkutup kötü akıbetten sakındırmasıdır.
Âlemlerin Rabbi olması sebebiyle kullarını en iyi tanıyan ve onlara nasıl hitap edilmesi gerektiğini en iyi bilen Allah, insanlık tarihi boyunca hak yoldan saparak şirk ve inkâr bataklığına saplanan kavimleri uyarmaları için peygamberler göndermiş, o peygamberlerin uyarılarına kulak asmayanları kendilerinden sonraki nesillere ibret olacak şekilde cezalandırmıştır. Kur'an'ın pek çok suresinde bazen ayrıntılı, bazen de kısa değinişlerle anlatılan bu durum, Allah'ın insanlara uyguladığı bir yasası olarak nitelendirilmiştir.