قدم صدقKADEM-E SIDK
Bu ifade Kur'an'da sadece Yunus/2'de yer alır.
" قدمKadem [ayak]" ve " صدقsıdk" sözcüklerinden meydana gelen "kademe sıdk" tamlaması, "tüm niteliklerin övgüye layık olduğu ayak" demektir ve "insanların yaptıkları amellerin karşılığının hayırlı, uğurlu; övgüye layık niteliklerde olması" anlamına gelir. Bu tamlama ile ayette "inananların yaptıkları amellerin karşılıklarını mutlaka eksiksiz hatta fazlasıyla alacakları, amellerin boşa gitmeyeceği" ifade edilmektedir. Yakın bir anlama gelmek üzere Türkçede de "Uğurlu kademli olsun" diye bir deyim vardır. "Kadem" sözcüğü bu deyimde "alınan, edinilen bir şeyin, alan için hayır ve uğur getirmesi" temennisini dile getirmekte ve Kur'an'daki "Kademe Sıdk" tamlamasındakine yakın bir anlam taşımaktadır.