LEMS اللمس
لمسLems" sözcüğü "dokunmak, elle yoklamak" [ (Lisanü'l Arab; c.8,s.125 lms mad.)] demektir. Dokunmak eylemi genellikle bilgi almak, bir nesnenin sertlik, yumuşaklık, sıcaklık, soğukluk yönünden niteliğini öğrenmek amacıyla yapıldığı için, sözcük burada mecazen "bilgi almak maksadıyla gökteki yıldızlarla kurulan temas"ı, yani yıldızların incelemeye alınmasını ifade etmektedir.