MİLLET ملة , İBRÂHÎM MİLLETİ ملة إبرهيم
ملّة[millet] sözcüğü, aslında "yol, sünnet" demektir. Sonradan "din" anlamında kullanılır olmuştur. [ Lisânu'l-Arab; c. 8, s. 368.] Ancak, sözcük tek başına değil de âyetlerde görüldüğü üzere izafetli olarak o'nun milleti [o'nun dini], İbrâhîm'in milleti [İbrâhîm'in dini] şeklinde kullanılır. Dolayısıyla konumuz olan âyetteki onların milleti ifadesi, "onların dini" demektir. Bu ifadenin Kur'ân'da birçok kez kullanılması, Araplar içinde İbrâhîm peygambere uyduğunu söyleyen kişilerin bulunduğunu gösterir. Zaten o dönemde Arabistan'da yaşayıp Yahûdi veya Hristiyan olmayanlara, "İbrâhîm milletine mensup" kişiler denilmektedir.