" الرِّجسrics" sözcüğünün vaz' [ilk konuş] anlamı "rahatsız eden şiddetli gök gürültüsü, deve sesi" olup sonraları insana rahatsızlık, acı ve ıstırap veren ve bunlara sebep olan her şeye "rics" denilir olmuştur:
"Rics" sözcüğü "kirlilik, kir [temiz ve temizliğin karşıtı]" demektir. Her türlü kir, pislik "rics"tir. Bu sözcükle "haram, kötü fiil, azap, lanet ve küfür" de kastedilir. Kur'an'da geçen " رجسrics" sözcükleri " رجزricz [azap]" sözcüğüyle aynı olup sondaki " س s" harfi " ز z" harfine dönüşmüştür. " اسدesed [aslan]" sözcüğünün " ازد ezed [aslan]" söcüğüne dönüştüğü gibi.
Zeccac "Rics, Allah'ın kötülemesine sebep olan her şeydir" demiştir. Birisi kötü, çirkin bir şey yaptığı zaman "racese'r-racülü [kişi çirkin iş yaptı]" denir.
Bu sözcüğün "recs" formundaki anlamı, "çok şiddetli, rahatsız edici gök gürlemesi ve deve böğürmesi" demektir. [ (Lisanü'l Arab, c. 4, s. 75, 76 "Rcs" mad. El-Müfredat, "rcs" mad.)]
Kötü işlere ve şirk, küfür, lânet gibi şeylere "rics" denilmesinin sebebi, bunların zarara, azaba, rahatsızlığa neden olmasındandır. "Rics" sözcüğü Kur'an'da sekiz kez geçmektedir. Sözcüğün geçtiği yerlere bakıldığında, azaba sebep olacak şeylere "rics" denildiği gibi, hastalık, rahatsızlık ve huzursuzluğa sebep olacak şeylere de "rics" denildiği görülmektedir.