"الشّرك Şirk", sözlükte mülk ve saltanatta ortaklık demektir. Dinî açıdan ise Allah'ın yetki ve imtiyazlarından, zatî ve sübutî sıfatlarından, en güzel isim ve sıfatları arasında yer alan sıfat ve tasarruflarından birinin ya da bir kaçının Allah'tan başka somut ya da soyut herhangi bir varlığa yakıştırılması, verilmesi ya da uyarlanmasıdır. Bu sıfatlarla ilgili detay İhlas suresinin tahlilinde verilecektir.
Bu inanç ve eylemde bulunana "مشرك müşrik" denir. Müşrik sadece tanrı ikidir, üçtür diyen değildir. Allah'a inanıp da bu inançla birlikte yedek ve yardımcı bir takım ilâhlar kabul edenler de müşriktir.
Nisa/48 Nisa/153Nisa/16-18 Bakara/161Ali ımran/91Tevbe/84Muhammed/34