Tilâvet, genelde "Kur'ân' okumak ve Kur'an'a saygı duymak" anlamında kullanılsa da sözcüğün öz anlamı, tabi olmak; izlemek demektir. Bu sözcük, eşek, katır, at ve deve yavrularının analarını izlemesi"nden alınmıştır. (Lisan, Tac) Kur'an'da yer alan "t l v" kökünden türemiş sözcükler, bu öz anlam ile uyumludur. "Kur'an'ın tilaveti", demek salt kur'an'ın arapça metnini okumak demek olmayıp "İçeriğini; emierlerine, yasaklarına, öğütlerine uymak" demektir. Sözcüğü salt okuma anlamında ele almak, tahriften başka bir şey değildir.