Bu sözcük, "takdir etmek" anlamında olan " منى mena" fiilinin bir türevi olup aynı anlama gelmektedir. Bu durumda ayette geçen اذا تمنى iza tümna" ifadesi, "takdir olunduğu zaman" şeklinde çevrilmelidir. "Atıldığı zaman, rahime döküldüğü zaman" gibi çeviriler yanlıştır. Zaten her meni atılışında döllenme ve yaratılış söz konusu değildir. "Takdir olunduğu zaman" şeklindeki çeviri, "Allah döllemeyi, yaratmayı plâna koyduğu zaman bu yaratılış gerçekleşir" demektir. Nitekim Abese suresinin 19. ayetinde bu vurgu daha da kuvvetlendirilmiş ve "tümna" yerine "feqadderehü [onu takdir etti]" fiili kullanılmıştır. "Mena" fiilinin ve türevlerinin geçmiş olduğu Kıyamet suresinin 37. ve Vakıa suresinin 57-59. ayetlerinde de esas anlam bu şekilde olmalıdır.