İyi gözlemleyin:
Gerçeği örtbas etmenin, Allah’a ortak kabul etmenin, cahilliğin parçalanışını, bu güne kadar Kur’an ile bilgilendirilişinizi, Allah-kul ilişkisini ve gerçeği örtbas etmenin, Allah’a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki şüphesiz ki Rabbiniz gözetlemektedir.
İşte bunlarda, akıl sahibi için güçlü-ikna edici, inandırıcı bir anlatım vardır.
(10/89, Fecr/1-4, 14, 5)
-23-

Ey insanlar, özellikle de inarcılar tarihten ders alın:

Âd toplumuna, sütunların sahibi İrem’e –ki, beldeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı–, vadilerde kayaları kesen Semûd toplumuna, güçlü bir otorite, sarsılmaz, yıkılmaz bir güç sahibi Firavun’a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi/düşünmedin mi? Onlar ki, o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı.
Bu toplumlar, bizim Elçimiz aracılığı ile kur’an’ın indirdiğimiz dönemden önceki toplumlardır. Siz o günden bu güne tarih sahnesinden çekilen; yıkıma uğrayan roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, İran, rus, Avrupa medeniyetlerini de iyi araştırın.
(10/89, Fecr/6-13)
-24-

İnsan yapısı ile ilgili bilgiler; bencillik:

İnsana gelince, Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse: “Rabbim beni üstün kıldı” der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa: “Rabbim beni aşağıladı” der.
Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Doğrusu siz, yetimi, üstün-saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki! Malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına!

Aklınızı başınıza alın:

Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman, Rabbinin geldiği ve meleklerin saf saf dizildiği zaman, o gün cehennem de getirilmiştir; o insanın, o gün aklı başına gelecektir, artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki! 
Artık iş işten geçmiştir.

Der ki: “Keşke ben bu âhiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım!”
Artık o gün Allah’ın ettiği azabı kimse edemez ve O’nun vurduğu bağı kimse vuramaz.
(10/89, Fecr/15-26)

-25-
Ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi! Dön Rabbine, sen Rabbinden O da senden hoşnut olarak! Hemen gir kullarımın içine! Ve gir cennetime!
(10/89, Fecr/27-30)