Ey mü’minler, ey insanların uyarılmasına gayret gösterenler!
Siz bu görevi sürdürürken, mal toplayıp, topladığı mal kendisini sonsuzlaştıracağını sanarak sürekli malını sayan zavallılar, sizi alaya alacaklardır. Yazık onlara çok yazık!!!!
Kesinlikle onların düşündüğü gibi olmayacak! Kesinlikle onlar, gönüllerine işleyen bir ateşin içine atılacaklar, ahırette de herkesin kendileriyle alay ettiği, gülüp gülüp eğlendiği cehenneme, bir daha çıkmamak, kurtulmamak üzere fırlatılıp atılacaklardır.
(32/104, Hümeze/1-9)