Ey insanlık!
Bilginler ve Târık; delip geçen Kur’ân âyetleri grubu tanıktır ki, kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde birtakım koruyucular (mikro organizmalar ve hormonlar) vardır.
Siz Kur’an ile yeni tanıştığınızdan tanışacağınızdan henüz “Tarık”ın ne olduğunu bilmiyorsunuz.
Onun için insan neden yaratılmış olduğuna bir baksın; omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan, atıcı bir sudan; “östrojen” ve “testosteron”dan başlanarak yaratıldı.
Şüphe yok ki o Yaratıcı, bütün sırların meydana çıkarıldığı gün, onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir güç vardır, ne de herhangi bir yardımcı.
Öldükten sonra dirileceğine inanan bilginler, cahil, inançsız Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenlerin durumu kanıttır ki kuşkusuz o, ayırıcı bir karardır. Ve o bir şaka değildir.
Şüphesiz onlar, oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım.

Ey uyarı görevinde bulunan kullar! Bu yüzden siz Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenlere mühlet verin, onlara azıcık zaman tanıyın.
(36/86, Târık/1-17)