Açıklama:     Hocam Ali İmran 7 ne demektedir ?Müteşabih ayeti sadece Allah mı bilmektedir?Yoksa ilim erbabıda bilir mi?Selamlar…

Adnan bey Selamün aleyküm!

Allah selamet versin konuları cımbızla çekmektesiniz. hep siz soruyordunuz şimdi  kusura bakma ama da ben size soracağım.

ALLAH`IN KENDİSİNDEN BAŞKA HİÇ KİMSENİN ANLAYAMAYACAĞI AYETLERİ ALLAH NİYE YOLLAMIŞ?

 Zannedersem gülmeye başladınız. Aslında ağlasak yeridir.

Değerli kardeşim önce muhkem, müteşabih ve tevil ne demekbunları arzedeyim.buyurun:

Muhkem-Müteşabih-Te’vil

Zümer suresinin 23. ayetinden ve Al-i Imran suresinin 7. ayetinden anlıyoruz ve de Kur’an ayetlerini anladığımızda görüyoruz ki Kur’an Muhkem ve müteşabih ayetlerden oluşmuştur.

Ne yazık ki bu iki kavram da yüzlerce kavram gibi bize yanlış öğretilmiştir. Zira Sözlüklere, ansiklopedilere aparma terim kitaplarına bakarsanız Muhkem’in “açık, anlaşılan, sağlam” demek olduğunu Müteşabih’in de “kapalı, anlaşılmaz”  demek olduğunu ve bu sözcüklerin birbirinin karşıt anlamlısı olduğunu görüp okursunuz. Biz böyle hatalardan Allah’a sığınırız. Detayı yeri geldiğinde verilecektir ama burada biz bu kavramların özünü bildirmekten yanayız. Kur’an’ın tanınması açısından yararlı olacağına inanıyoruz.

Muhkem ayetler: “Hüküm içeren” demektir. İçerisine insanları kargaşadan ve zulümden engelleyen ilkelerin bulunduğu ayetler demektir. Ki bu ayetler açıktır, nettir ve tekbir anlam ifade ederler.Bu ayetlerden ikinci ve üçüncü……başka bir anlam çıkarılamaz.

Müteşabih ayetler: “Birden çok, birbirine benzer, birbirinden güzel ve her biri açık açık anlaşılan ayetler” demektir. Bu ayetler mecaz kinaye ve diğer edebi sanatların kullanıldığı ve en alt tabakanın bile anlayabilmesi için yapılan benzetmeler ve örneklemelerin yer aldığı ayetlerdir. Bunlar da açık seçiktir, kesinlikle müşkil ve anlaşılmaz, kapalı değildir. Eğer ki “Müteşabih” “kapalı, müşkil ve anlaşılmaz” demek olursa Zümer suresinin 23. ayetinin anlamı çok tuhaf bir anlam olur. Yani Kur’an “hem sözün en güzeli” olacak hem de “müteşabih (kapalı, anlaşılmaz)” olacak!!!!!

Müteşabih ayetlerin birden çok, birbirinden güzel anlamlarının hepsi de doğrudur. Kim nasıl anlarsa anlasın hepsi o ayetin anlamıdır. Bu ayetler te’vil edilebilir. Ama “tevil” ne demektir bunu da açmak zorundayız.

Tevil: Maalesef “revil” sözcüğü de yanlış lanse edilmiş sözcüklerden birisidir. “Yorum” anlamıyla değerlendirilmektedir. Ve müteşabih ayetler hakkında yorumlar yapılmakta veya yapılamamatadır. Bazıları da Tevil’i tefsir anlamında kullanmaktadır.

İşin aslına gelince “Tevil” sözcüğü “geriye dönüş” anlamındaki “evl” sözcüğünün tefil babından mastarıdır. “evvele, yüevvillü, te’vilen,….” diye çekimi yapılır.Türkçe’deki  “evvel/ilk” sözcüğü de bize Arapça’daki bu sözcükten gelmedir.

“te’vil” sözcüğünün anlamı ise “geriye dönüş” anlamından değişimle “tedbir/arkalaştırma” ve takdir/ayarlama” anlamınadır. Bunu tam tamına Türkçeleştirirsek “1’inci  2’nci, 3’üncü …..” gibi ardı ardına dizmek” anlamını söyleyebiliriz. Ayrıca “öncelik sırasına dizmek, öncelikleştirmek” olarak da ifade edebiliriz.

İşte müteşabih ayetlerin o birbirinden güzel, birbirine benzeyen, açık seçik anlamları Allah tarafından ve ehil kimseler tarafından “bu anlam birinci, şu anlam ikinci,şu anlam üçüncü,  ….” gibi ard arda sıralanabilir, önceliklenebilir. İşte müteşabih ayetlerin tevili bu demektir. Yoksa  “Müteşabih ayetler kapalıdır, müşkildir herkes anlayamaz, onların yorumunu ancak Allah bilir veya onları ancak Allah ve ehil kimseler (Rasihun) yorumlar” diye bir şey yoktur.

Görüldüğü gibi muhkem ile müteşabih iddia edildiği gibi birbirinin karşıt anlamlısı da değildir.

Muhkem, Müteşabih ve Te’vil konuları inşallah Kur’an’da konu edildikleri yerde detaylandırılacaktır.

şimdi size den bir tevil ricam olsun.

Bakara  222.ayette “… deki o ezadır. …” buyrulur. yani kanamalı eşle cimanın “eza” olduğu bildirilir.

 nedir bu “eza”? a)cinsel ilişki anında bir sıkıntıdır.b) enfeksiyona sebeb olmasıdır. c)aids yol açar d) kanser yapar. e) nefrete sebep olur.Siz bir tabip olarak bununen önceliklisini bana bildireceksiniz. siz bunun uzmanısınız. ben tabip olmadığımdan ben bu konuda susarım.

işte sizin öncelikli karaınız müteşabih olan “eza” sözcüğünün dolayısıyla da müteşabih bir ayetin tevili olacaktır.

Cevabınızı bekliyorum. Allah`a emanet olunuz. 29.08.2006