1,2,1,2,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7) Ey vəzifəsini yerinə yetirməyə hazır olan şəxs![#21] Qalx! Dərhal, Yaratdığı bütün canlılara nemət verən, yaratdıqlarına çox rəhm edən Allah adına: "Bütün təriflər, aləmlərin[#22] Rəbbi,[#23] yatardığı bütün canlılara nemət verən, yaratdıqlarına çox rəhm edən, hər kəsin yaxşı ya da pis bütün fellərin və işlərin əvəzini görəcəyi axirət gününün sahibi, hökmdarı Allahındır; başqası tərif edilməməlidir. Yalnız Sənə bəndəlik[#24] edirik və yalnız Səndən kömək isteyirik. Bizə, üstünə qəzəb yağdırılanların və azıb qalanların yolundan başqa olan yolu, nemət verdiyin kəslərin yolu olan doğru yolu göstər, bildir!" deyərək xəbərdarlıq et![#25] Və dərhal, təkcə Rəbbinin ən uca olduğunu bildir, Şəxsiyyətini ləkələmə; təmiz saxla, pisliklərdən dərhal uzaqlaş, kirləri dərhal özündən uzaqlaşdır, etdiyin yaxşılığı çox bilib başa qaxma! Və ancaq Rəbbin üçün səbr et![#26]