1,2,3,4,5) Əbu Ləhəbin[#30] iki gücü yox oldu.[#31] Özü də yox oldu. Malı və qazandıqları ona fayda vermədi. Tezliklə o və boynunda lifdən kəndirlə odun daşıyan olaraq arvadı alovlu atəşə atılacaqlar.