əl-Huməzə

1) Dalda qeybət edənlərin, qaş-göz işarətləriylə tənə vuranların hamısının vay halına!
2,3) O kimsə ki mal yığıb, güman edir ki mal-dövləti onu əbədiyyətə qovuşduracaq, onu çoxaldar/dönə-dönə sayar.
4) Qətiyyən onun fikirləşdiyi kimi deyil! Həqiqətən o, Hütəməyə atılacaq.
5) Hütəmənin nə olduğunu sənə nə bildirdi?
6,7) O, Allahın, könüllərin üstünə dırmaşaraq çıxan yanar odudur.
8,9) O, uzun dirəklər içində, onların üzünə qıfıllanacaq/bağlanacaq.