1,2,3,4) De ki: "O Rəbb, bir tək olan Allahdır, Səməd[#47] olan Allahdır, doğmamışdır və doğulmamışdır. Və heç bir şey Onun; yalnız Onun tayı-bərabəri olmamışdır."