1,2,3) Yaşadığınız zamanda insanlığın vəziyyəti sübutdur ki, iman edən, sahmana salmaq məqsədi ilə işlər görən, haqqı bir-birinə tövsiyə edən; bir-birinə şərt qoşan/öyüd verən və səbri bir-birinə tövsiyə edən; bir-birinə şərt qoşan/öyüd verən kəslər xaricində hamı həqiqətən tamamilə ziyan, zərər, böhran və ağrı-acı içərisindədir.