ət-Tin

1,2,3,4,5,6) Egey bölgəsi əhalisini, Aralıq dənizi bölgəsi əhalisini, Yaxın Şərqin əhalisini və Ərəbistanın əhalisini; dünyanın hər yerindəki insanları[#67] sübut gətirirəm ki, Həqiqətən Biz, insanı ən gözəl biçimdə əmələ gətirdik, sonra iman edənlər və sahmana salmaq məqsədi ilə işlər görənlər xaricində -çünkü belələri üçün tükənməz mükafat var- onu alçaqların ən alçağına çevirdik.
7) Elə isə, bundan sonra dini/qiyamət gününü yalanlamağa səni məcbur edən nedir?
8) Allah hakimlərin hakimi deyil mi?