1,2,3,4) Qureyşin təhlükəsizliyi, salamatlığı; qış və yay; hər vaxtkı səfərlərində təhlükəsizlikləri, salamatlıqları üçün… Elədirsə onları aclıqdan xilas edərək yedirən və hər cür qorxudan əmin-amanlığa çıxaran, bu Evin Rəbbinə[#68] bəndəlik[#69] etsinlər.