əl-Fil

1,2) Rəbbin, fili olan orduya/axmaqlar, ağılsızlar dəstəsinə nə elədi, görmədinmi/heç fikirləşmədinmi?[#43] Onların bəd planlarını boşa çıxartmadımı?
3,4,5) Və üstlərinə, onlara bişmiş daşlarla birgə iri dənəli yağış yağdıran topa topa buludlar/boran göndərdi və onları yeyilmiş bitki yarpağına döndərdi.