1,2,3,4,5) "Əmələ gətirdiyi şeylərin şərindən, çökdüyü zaman qaranlığın şərindən və düyünlərə tüpürüb üfürənlərin/sazişlərə riayət etməyənlərin şərindən və həsəd apardığı zaman həsədçinin şərindən yarılıb açılmaların Rəbbinə;[#44] bütün çətinlikləri müəyyən bir proqram daxilində aradan qaldıran Allaha sığınıram" de!