1,2,3,4,5,6) "Görünməyən varlıqlardan, bilinən varlıqlardan;[#45] hamısından, insanların zehnində yamanlıq pıçıldayan riyakar düşmənin yaman pıçıltılarının şərindən insanların məbuduna,[[#46] insanların hökmdarına və insanların Rəbbinə sığınıram" de!