1,2,3) Həqiqətən, Biz sənə bol nemət verdik. Elə isə, Rəbbin üçün səlat et [maddi və yaxud zehni baxımdan dəstək ol; cəmiyyəti maarifləndirməyə çalış] və qarşına çıxan çətinliklərə sinə gər! Şübhəsiz ki, səni xor görən, sonu olmayan; səyləri fayda verməyən kəsin elə özüdür!